Kvalitní předúprava povrchu - tryskání

28.01.2016

Dle výsledků zkušebních laboratoří vychází tryskání před lakováním jako nejlepší předúprava pro použití do venkovního prostředí.

Tryskání se často také nazývá otryskávání nebo pískování. Je to technologický postup očištění a opracování povrchu kovů, plastů a jiných materiálů nejrůznějšími druhy abrazivních částic. Částice se pohánějí stlačeným vzduchem nebo metáním rotujícími lopatkami.

Nejčastěji používaná abraziva

  • ocelové broky
  • ocelová drť
  • korund, písek
  • struska
  • kukuřice
  • skořápky od ořechů

využití a výhody

Tryskání je časté ve strojírenském průmyslu, kde se používá k zcelení povrchu po broušení a hlavně jako předúprava před lakováním.

Pokud je správně zvoleno abrazivum i tryskací zařízení, dosáhneme perfektního očištění povrchu s tím, že díky zdrsnění povrchu získáme skvělou kotvu pro vrstvu barvy, která zaručí vysokou přilnavost barvy k povrchu otryskaného zboží.  

Tryskání také používáme na zdrsnění povrchu žárově pozinkovaného zboží, tato operace se provádí většinou korundem či pískem a nazývá se sweepování.

Díky kvalitnímu sweepování se dosáhne vysoké přilnavosti barvy k žárovému zinku při tzv. duplex systému.

Martin Neumann