Konstrukce

Stavební díly dodávejte pokud možno nerozevřené

Rovné stavební díly se nechají kvalitně lépe a hospodárněji zinkovat. U dutých profilů se musí pamatovat na přítokové a odtokové otvory. Doporučuje se projednat se zinkovnou i postup montáže součástí výrobku.

 

Vyvarujte se mrtvých rohů

Také u rámových konstrukcí z otevřených profilů dávejte pozor na odvzdušnění a možnost odtoku, např. odříznutí nebo odbroušení rohů profilu.

 

UmožnĚTE zavěšení

Nátokové a odvzdušňovací otvory co nejsvisleji pod možností zavěšení.

 

Pamatujte na

  • Nátokové a odvzdušňovací otvory
  • Odvzdušňovací otvory
  • Na otvory v přepážkách

VÝSTRAHA!

Je naprosto nutné vyvarovat se použití uzavřených prostorů nebo zajistit jejich odvětrání, jinak hrozí vážné nebezpečí výbuchu!!!
Pamatujte na otvory v přepážkách!

 

Nesvařujte profily naplocho

Přednostně se doporučují symetrické profily; pokud je to možné, je zapotřebí se vyvarovat použití velmi rozdílných tlouštěk nebo průřezů, například navařování tenkých plechů na tlusté úhelníky.

 

Vyvarujte se deformacím

Pozor na možné deformace

  • Dodržujte vhodný postup svařování.
  • Zvolte pokud možno symetrické průřezy.
  • Umožněte roztažení, např. ohyby, prolisy, výztuhy ve tvaru pyramidy.
  • Pokud možno, vyvarujte se materiálům s rozdílnou tloušťkou.


Počty a velikost přítokových a odvzdušňovacích otvorů

Duté profily - míry v mm min. otvor v mm při počtu otvorů
menší než 1 2 3
15 15 20x10 8
20 20 30x15 10
30 30 40x20 12 10
40 40 50x30 14 12
50 50 60x40 16 12 10
60 60 80x40 20 12 10
80 80 100x60 20 16 12
100 10 120x80 25 20 12
120 120 160x80 30 25 16
160 160 200x120 40 25 20
200 200 260x140 50 30 25

Zpět do žárového zinkování