WFmetal s.r.o.

Vznik této zámečnické firmy se váže na rok 2005, kdy se spojilo několik kooperujících živnostníků. Spolupracujeme v žárovém zinkování svařenců, výrobků, konstrukcí této společnosti.

Ve většině případů se jedná o žárové zinkování telekomunikačních stožárů, balkonových zábradlí, zábradlí teras a schodišť, plotů, bran, branek a reklamních billboardů.

Firma však vyžaduje vyšší vrstvy žárového zinku, proto před odmaštěním výrobku zboží otryskáme ostrohrannou drtí, a tím dosáhneme při ponoru do zinku vyšší vrstvy žárového zinku cca 80­-100 mikronů.

Vrstvu lze dosáhnout také zinkováním oceli s vysokým obsahem křemíku nebo prodloužením času při ponoru zboží do zinku. Naše metoda s tryskáním povrchu před mořením je však nejrychlejší, nejkvalitnější splňující životnost Zn vrstvy minimálně na 60 let.

+420 602 149 473