Kvalitní předúprava povrchu - tryskání

Dle výsledků zkušebních laboratoří vychází tryskání před lakováním jako nejlepší předúprava pro použití do venkovního prostředí.

Tryskání se často také nazývá otryskávání nebo pískování. Je to technologický postup očištění a opracování povrchu kovů, plastů a jiných materiálů nejrůznějšími druhy abrazivních částic. Částice se pohánějí stlačeným vzduchem nebo metáním rotujícími lopatkami.

Nejčastěji používaná abraziva

  • ocelové broky
  • ocelová drť
  • korund, písek
  • struska
  • kukuřice
  • skořápky od ořechů

využití a výhody

Tryskání je časté ve strojírenském průmyslu, kde se používá k zcelení povrchu po broušení a hlavně jako předúprava před lakováním.

Pokud je správně zvoleno abrazivum i tryskací zařízení, dosáhneme perfektního očištění povrchu s tím, že díky zdrsnění povrchu získáme skvělou kotvu pro vrstvu barvy, která zaručí vysokou přilnavost barvy k povrchu otryskaného zboží.  

Tryskání také používáme na zdrsnění povrchu žárově pozinkovaného zboží, tato operace se provádí většinou korundem či pískem a nazývá se sweepování.

Díky kvalitnímu sweepování se dosáhne vysoké přilnavosti barvy k žárovému zinku při tzv. duplex systému.

Martin Neumann